Projekty EU

Na této stránce se v přiložených souborech dozvíte více o projektech EU.
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU ZPRACOVÁNÍ KAMENE

Cílem projektu je nahradit jednotlivé technologické celky na těžbu a zpracování granodioritu, za technologie energeticky úspornější a příznivější k životnímu prostředí.

Pamětní deska

ÚSPORY ENERGIE VE VÝROBNÍM AREÁLU

V rámci tohoto projektu je realizovaná 2. fáze modernizace výrobního procesu firmy LOM DEŠTNO a.s. spočívající v energetických úsporách ve výrobě.

Publicita LOM DEŠTNO a.s. - 2. fáze

ÚSPORY ENERGIE VE VÝROBNÍM AREÁLU

V rámci tohoto projektu je realizovaná 3. fáze modernizace výrobního procesu firmy LOM DEŠTNO a.s. spočívající v energetických úsporách ve výrobě.

Publicita LOM DEŠTNO a.s. - 3. fáze